Een bijzonder en inspirerend museum in Maastricht

Inspiraties op de gedachtenmechnica in de wereld van René Glaser

Kamer van de Gedachtenmechanica: Verborgen Gesamtkunstwerk

Het Drukkunstmuseum in de Jodenstraat in Maastricht staat aan de vooravond van een evolutie. Een ontwikkeling van een traditioneel museum dat het ambacht en de kunst van drukwerk centraal stelt, naar een verrassend en bij momenten overweldigend museum, dat de bezoeker meeneemt in de kunst en belevingswereld van kunstenaar René Glaser. Lees verder>

Kamer van de Gedachtenmechanica

Werkzaamheden achterwand

Kamer van de Gedachtenmechanica

Bovenpanelen achterwand

Kamer van de Gedachtenmechanica

Schilderij op de rechterzijwand

René Glaser

is zowel een onderzoeker als een zeer gedreven zoeker naar het hoe en het waarom. Hij gaat uit dat het flits-idee gevormd wordt door twee 'Denkbrandpunten' die in de tijd elkaar raken.

Schilderijen

De Mechanische Schaakspeler (1977)

Constructivo's

Ravensbos (1978)

Monotypes

Zonnezeil Lichtenberg (1987)

Linogravures

Sensatie van buitenzijn 2 (1999)

Etsen

De barometrische fles (1975)

Litho's

Gedachtenopbouw van de kikker (1979)

De Kamer van de Gedachtenmechanica

De kamer is een totaal kunstwerk van de kunstenaar René Glaser.  De kamer bestaat uit afzonderlijke kunstwerken, elementen die samen een totaal kunstwerk vormen.

In de kamer overziet de kunstenaar zijn theorieën, verklaringen, ontdekkingen en uitvindingen, analyses, angsten en zijn wisselwerkingen met de buitenwereld.  Het totale complex van zijn overpeinzingen wordt door Glaser de Gedachtenmechanica genoemd. De verklaring van de inspiratie - hoe werkt het - hoe ontstaat het.  De kamer geeft inzicht in deze gedachten wereld de werking van de inspiratie, de idee en de werking van de gedachten gang.

De Gedachtenmechanica is een wereldbeeld, waarin de kunstenaar de bouwstenen construeert om zijn gedachten over de inspiratie te verklaren en deze in kaart te brengen. Zo ontstaat er een werkbaar model, een instrument om grip te krijgen op de werking van zijn inspiratie. In de kamer bevinden zich de vier hoedanigheden waarin begrippen, zoals de Staarvelden, de Loslating, de Beweging gestalt en de Waarnemer een rol spelen. Deze begrippen worden omgeven door de kunstwerken; het Mysterie, de Trappencyclus, de Zintuigelijke Versnellingsbak en de Melodie der Bogen (het huis). Zij worden aangestuurd door de Tijd, de Philosopher, en de Idee, allemaal afzonderlijke kunstwerken die als puzzelstukken samenvallen in het totaalkunstwerk en het verhaal van de Kamer v.d. Gedachtenmechanica.

schets Kamer van de Gedachtenmechanica


Beleving

In de Kamer v.d. Gedachtenmechanica transformeert de bezoeker en wordt hij participant en deelnemer aan de sensatie van een andere wereld.  De gevisualiseerde wonderlijke geesteswereld van René Glaser, metafysische werelden die samen komen. Een tijdloos universum dat bezield met de gedachten van de kunstenaar, intiem ruimte biedt voor de ontmoeting met de gedachten en emoties van de bezoeker.