De Geefwet: “cultuur, daar geef je om”

Met “Cultuur, daar geef je om” heeft het Ministerie van OCW in augustus 2012 de Geefwet in het leven geroepen om de cultuurinstellingen te ondersteunen gedurende een periode van 5 jaar. Tot en met 2017 levert een gift aan een ANBI- instelling extra voordeel op in de inkomstenbelasting.

Dit najaar is een speciale aandacht op televisie, radio en Internet, waarbij particulieren, bedrijven en instellingen attent worden gemaakt op het belang van cultuur en de grote fiscale voordelen van schenken aan een ANBI-instelling. Ook ons museum is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Mocht u interesse hebben om in het kader van deze Geefwet iets voor ons museum te willen betekenen, dan kunt u voor informatie contact opnemen met de penningmeester de heer G. de Graaf; via info@drukkunstmuseum.nl.

Algemene informatie

Stichting Drukkerij Museum beheert het Drukkunstmuseum

Post- en bezoekadres: Jodenstraat 22 6211 ER Maastricht

www.drukkunstmuseum.nl

email: info@drukkunstmusuem.nl

RSIN/fiscaalnummer 810257798

KvK-nummer: 41077787

Doelstelling Stichting Drukkerij Museum

De Stichting exploiteert het Drukkunstmuseum ten behoeve van een breed publiek met name uit Nederland, België en Duitsland. Het museum streeft naar het behoud en inzicht in de historische industriële en kunstzinnige ontwikkeling van de druk- en prentkunst vanaf de Middeleeuwen tot heden.

Aandachtspunten zijn:

  • techniek en grafisch kunstenaarschap: de ontwikkeling van de druk-en prentkunst; van boekblok tot de ets van Rembrandt van Rijn en de lithodruk van Toulouse -Lautrec;
  • techniek en de mens erachter: industrieel erfgoed uit Maastricht en omgeving met een compleet ingerichte drukkerij rond 1900;
  • de ‘Regout drukwerkplaats waar het proces van de decoratie bij de aardewerkfabriek de Sphinx word getoond;
  • de hedendaagse kunst van de kunstenaar René Glaser;
  • beheren en tonen van de monumenten waarin het museum gevestigd is die tot de cultuur historie van Maastricht horen.

Verslag huidige activiteiten

Projecten

2019 - 2022 Project De Kamer van de Gedachtenmechanica

Het inrichten van de slotkapel, als totaalkunstwerk, met het werk van de kunstenaar René Glaser. Met het realiseren van De Kamer van de gedachtenmechanica worden ook de huidige museumruimten heringericht. Onderdelen van het project zijn ook het PR-plan, het educatieplan en de multimediale presentatie.

2015 Inrichting gewelvenkelder met de Regoutdrukwerkplaats. Met dank aan Stimulusprijs Kivi Niria; ’t Struyskommittee; Prins Bernard Cultuurfonds Limburg en Stichting Elisabeth Strouven

Jaarlijks

Deelname aan de Museumnacht Maastricht

Lopende activiteiten

Ontvangen bezoekers individueel met rondleiding op vast tijdstip.

Ontvangen bezoekers vanuit rondvaarten rederij Stiphout

Demonstratie druktechniek.

Audiotour in 4 talen

Groepen vanaf 6 personen op afspraak: rondleiding, demonstratie druktechniek en film ‘Macchina Tipografica’ (geschiedenis druk- en prentkunst)

Poëzie-Parcours

Educatie

Educatie: Nederland, het museum is verbonden aan CJP

België; deelnemer Lerarenkaart.be; voor alle vormen van onderwijs; voor Vlaanderen leskoffer

Duitsland: scholen vo, mbo en academies

Maastricht, verbonden aan Kaleidoscoop, www. kaleidoscoop.net, ‘DRUKte van belang’, programma in het kader van ToonjeTalent, een doorlopende leerlijn, programma op school in combinatie met dans/muziek en bezoek museum

KOMmetjeKunst; scholen leggen route af langs kunstinstellingen, o.a.Drukkunstmuseum.

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Drukkerij Museum ontvangen alleen een vergoeding van redelijkerwijze gemaakte onkosten. Vacatiegeld is niet van toepassing.

Beleidsplan Stichting Drukkerij Museum

Project De Kamer van de Gedachtenmechanica

Het Drukkunstmuseum in de Jodenstraat in Maastricht staat aan de vooravond van een transitie. Een ontwikkeling van een ‘traditioneel museum dat het ambacht en de kunst van drukwerk centraal stelt, naar een verrassend museum, dat de bezoeker door de belevingswereld van kunstenaar René Glaser laat bewegen.

Waar de bezoeker nu het Drukkunstmuseum betreedt, stapt hij straks de wereld van René Glaser binnen; een beeldend en grafisch kunstenaar die gedurende zijn hele oeuvre speelt met de ontastbare materie van verbeelding, inspiratie en gedachten. Dit universum komt tot leven in de Kamer van de Gedachtenmechanica, in de historische slotkapel.

Een ervaring die nog eens wordt versterkt door de beleving van het gebouw. Wie door de voordeur van het huidige museum stapt, komt nu nog terecht in een historische drukkerij. Deze bestaat ogenschijnlijk uit een verzameling machines, voorwerpen, artefacten en parafernalia. De omvangrijke collectie speelt echter een belangrijke rol in het leven en werk van René Glaser. Dit is de plek – de werkplaats – waar inspiratie tot ideeën leidde en waar ideeën uiteindelijk hun weg vonden richting de kunst.

Transitie

In de transitie van Drukkunstmuseum naar de Kamer van de Gedachtenmechanica, die straks zal plaatsvinden, is de historische drukkerij niet langer een ode aan de drukkunst, maar staat de drukkunst hier ten dienste van de kunstenaar. Het wordt een weergave van het proces waarin verbeelding overvloeit naar tastbaar werk. Hierdoor verschuift ook meteen de focus van het huidige museum. Niet langer staat de drukkunst als ambacht en methode centraal, maar het oeuvre en de filosofie van de kunstenaar.

Functies en namen van de van de bestuurders

KvK-nummer 41077787

de Graaf, Gerardus Albertus / Voorzitter/Penningmeester

Glaser, Reinaldus Johannus Franciscus Clemens / Secretaris/Directeur

Krijgsman, Edith Francina Aletta / Bestuurslid